Hồ sơ doanh nghiệp

Doanh thu các sản phẩm từ gạo của Vĩnh Hoàn tăng đột biến

Tháng 6/2024, doanh thu từ các sản phẩm của Vĩnh Hoàn đều ghi nhận tăng, trong đó tăng mạnh nhất đến từ bún và bánh gạo với 167%.