Chuyện thương trường

'Ông trùm' xây dựng Coteccons sẽ trả Công ty Boho gần 22 tỷ đồng

Công ty Coteccons sẽ trả cho Công ty Boho Decor gần 22 tỷ đồng thay vì 44 tỷ đồng như mong muốn của Boho.